Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
Shiny Drops
1. Nagradna igra Shiny Drops poteka od 14. 5. – 31. 5. 2018 v vseh trgovinah MERCATOR.
Trajanje: 14. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Pravila | Obvestila
 
Nazaj
 
Pravila:
PRAVILA NAGRADNE IGRE SHINY DROPS

1. Nagradna igra Shiny Drops poteka od 14. 5. – 31. 5. 2018 v vseh trgovinah MERCATOR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na dva načina:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite en izdelek iz linije Johnson‘s Shiny Drops in na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 5. 2018 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo SD in številko računa (SDxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS z določeno številko računa.
2.3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Izpolnite nagradno kartico za sodelovanje, ki jo dobite na prodajnem mestu in jo najkasneje do 1. 6. 2018 pošljite na naslov organizatorja nagradne igre PENTAGRAMA d.o.o., Shiny Drops, pp 2951, 1001 Ljubljana.
3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 5 x letna vstopnica za Minicity
3.2. 50 x darilni bon Minicity v vrednosti 10 €
3.3. 50 x majcka ShinyDrops
3.4. 100 x komplet elastik ali sponk za lase
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsaki frankirani ovojnici lahko pošljete le po eno izpolnjeno nagradno kartico. Prav tako je potrebno v vsakem poslanem SMS navesti novo številko računa.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja. Nagradne kartice morajo biti frankirane z znamko B.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 7. 6. 2018 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali po pošti na naslov naveden na izžrebani nagradni kartici najkasneje do 8. 6. 2018.
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS. Rok za sporočanje je 14. 6. 2018. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 8. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pentagrama.si in www.lomas.si.
14. Premalo frankiranih in nefrankiranih pošiljk ne sprejemamo.
15. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe nagradne igre.
16. Nagradna igra je namenjena samo fizičnim osebam, pravne osebe ali s.p. v njej ne morejo sodelovati.
17. Prav tako v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih PENTAGRAMA in LOMAS.
18. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletni prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS in slovensko davčno številko.
19. Organizator nagradne igre je Pentagrama d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana.


Izpolnjeno nagradno kartico najkasneje do 1. 6. 2018 pošljite na naslov PENTAGRAMA d.o.o., pp 2951, 1001 Ljubljana.
na vrh


 
Obvestila:
Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov

20. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
20.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
20.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
20.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
20.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
20.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
20.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
20.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
20.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
20.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
20.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
20.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremebo.

na vrh


 
Nazaj