Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
COLGATE
1. Nagradna igra COLGATE poteka od 4. 10. – 31. 10. 2018 v vseh trgovinah MARCATOR.
Trajanje: 4. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra COLGATE poteka od 4. 10. – 31. 10. 2018 v vseh trgovinah MARCATOR.

2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:

2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite katerikoli izdelek COLGATE in na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 10. 2018 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo COLGATE in številko računa (COLGATExxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.

2.2. Vsak račun bo upoštevan le enkrat. Računi, poslani večkrat, bodo izločeni iz žrebanja.

3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. V nagradni igri lahko sodelujete tudi tako, da odgovorite na nagradno vprašanje.

4. Nagradno vprašanje:
4.1. Koliko ur zaščite za zdrava usta vam nudi linija zobnih past Colgate Total?
a. 4
b. 8
c. 12

4.2. Na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 10. 2018 do 24: pošljete SMS z odgovorom na nagradno vprašanje (COLGATE črka odgovora),

4.3. na prodajnem mestu poiščete nagradno kartico in odgovorite na nagradno vprašanje. Izpolnite nagradno kartico za sodelovanje in jo najkasneje do 1. 11. 2018 pošljite na naslov organizatorja nagradne igre PENTAGRAMA d.o.o., COLGATE-PALMOLIVE, pp 2951, 1001 Ljubljana.

5. Nagradni sklad vsebuje:
5.1. 1 x darilne bone Sportina Group v vrednosti 300€
5.2. 45 x darilne bone Sportina Group v vrednosti 40€

6. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsaki frankirani ovojnici lahko pošljete le po eno izpolnjeno nagradno kartico. Prav tako je potrebno v vsakem poslanem SMS navesti novo številko računa.

7. Nagradnih kartic ne lepite na podlago. Take kartice bodo izločene iz žrebanja.

8. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja. Nagradne kartice morajo biti frankirane z znamko B.

9. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.

10. Žrebanje bo 5. 11. 2018 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.

11. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 15., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.

12. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.

13. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

14. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali po pošti na naslov naveden na izžrebani nagradni kartici 5. 11. 2018.

15. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS. Rok za sporočanje je 12. 11. 2018. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 11. členom teh pravil.

16. Zadnji rok za reklamacije ali kakšne druge zahtevke glede rezultatov nagradne igre je 26.11.2018.

17. Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pentagrama.si.

18. Premalo frankiranih in nefrankiranih pošiljk ne sprejemamo.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov

19. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.

20. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre.

20.1. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.

20.2. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.

20.3. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.

20.4. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.

20.5. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.

20.6. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.

16.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.

20.7. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.

20.8. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.

20.9. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Prispelo je 356 nagradnih kartic in 6738 SMS.
Za 6 nagradnih kartic poštnina ni bila plačana, zato niso bile prevzete in uvrščene v žreb. Prav tako je bilo izločenih 15 kartic, ki so prispele v isti ovojnici z drugimi karticami. V žreb je bilo uvrščenih 335 kartic.
Od 6738 prispelih SMS je bilo izločenih 27, ker so vsebovali številko že poslanega računa, 26 pa jih je vsebovalo napačno ključno besedo ali odgovor na nagradno vprašanje. V žreb je bilo vključenih 6685 SM. V žreb je bilo skupaj uvrščenih 7020 nagradnih kartic in SMS.
Dva nagrajenca sta bila izžrebana dvakrat, z nagradno kartico in SMS, zato sta bila skladno 10. členom Pravil izbrana dva nadomestna dobitnika.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 46 nagrajencev

Nagrada: darilni boni Sportina Group v vrednosti 300€
1.MARIJAKOCJANURŠNA SELA

Nagrada: darilne bone Sportina Group v vrednosti 40€
2.ALEŠBEKCELJE
3.ANAPOVALEJLJUBLJANA
4.ANDREJA MESARIČKRANJ
5.ANICAJERIČNOVO MESTO
6.ANJAMAJCENIČJUROVSKI DOL
7.BOŠTJANFABJANRADOMLJE
8.DEJANŠTOJSKRŠKO
9.DRAGICAMARKUNGOLNIK
10.DRAGOULČNIKPODSREDA
11.HEDVIKABENČINASTARA CERKEV
12.IRENAGOLIČNIKŠMARTNO OB PAKI
13.IVANDREŽNJAKCERKLJE OB KRKI
14.JERNEJOSOLNIKSTRAŽA
15.JULIJANAGOSPODARIČMARIBOR
16.KARMENKOCPEKSPODNJI DUPLEK
17.KATJAKRAMER SIMONČIČTREBNJE
18.KATJAOSOLNIKSTRAŽA
19.LANABEKCELJE
20.LJUBOKOLERPIRAN
21.MAJDADREŽNJAKCERKLJE OB KRKI
22.MARIJAKUTINKOBARID
23.MARKOJERIČNOVO MESTO
24.MARTINACELECKUZMA
25.MATEJOSOLNIKSTRAŽA
26.MATICZAKRAJŠEKLUKOVICA
27.MILANZELNIKKRANJ
28.MILENAJAKŠEŠMARJEŠKE TOPLICE
29.MIRANHARCCERŠAK
30.NADALIČINAKRŠKO
31.NEŽABREZOVECLJUBLJANA
32.RENATABRKOPECSEČOVLJE
33.RENATAOSOLNIKSTRAŽA
34.ROBERTSKERBINEKZAGORJE
35.SABINAZVAJKERLENART
36.SREČKOŽERJAVLJUBLJANA
37.STANKAINTIHARIG
38.STANSLAVA ZUPANZAGORJE
39.SUZANAŽURANOVO MESTO
40.TADEJBEGANMARIBOR
41.TOMAŽŠEBREKGOLNIK
42.UROŠKNEZTRBOVLJE
43.VERONIKAGLASERDRAMLJE
44.VESNAZAKRAJŠEKLUKOVICA
45.VLADKA FIRMLJUBLJANA
46.ZDENKAREBULAMEDVODE
na vrh


 
Nazaj