Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
COLGATE- PALMOLIVE
Nagradna igra COLGATE- PALMOLIVE poteka od 12. 5. – 15. 6. 2021 v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.
Trajanje: 12. 5. 2021 - 15. 6. 2021
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra COLGATE- PALMOLIVE poteka od 12. 5. – 15. 6. 2021 v vseh trgovinah SPAR INTERSPAR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na dva načina:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite katerikoli izdelek COLGATE-PALMOLIVE in na številko 068 675 844 najkasneje do 15. 6. 2021 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo COL in številko računa (COLxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Vsak račun bo upoštevan le enkrat. Računi, poslani večkrat, bodo izločeni iz žrebanja.
3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. V nagradni igri lahko sodelujete tudi tako, da odgovorite na nagradno vprašanje.
4. Nagradno vprašanje:
5. Koliko let v Sloveniji praznuje Spar?
a) 15 let
b) 10 let
c) 30 let

5.1. Na številko 068 675 844 najkasneje do 15. 6. 2021 do 24:00 pošljete SMS z odgovorom na nagradno vprašanje (COL črka odgovora). V koledarskem dnevu je možno poslati največ en SMS. Vsi ostali SMS poslani v istem dnevu bodo izločeni iz žrebanja.
6. Nagradni sklad vsebuje:
6.1. 30 x žar George Foreman
7. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS morate navesti novo številko računa, če sodelujete z nakupom.
8. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
9. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.
10. Žrebanje bo 16. 6. 2021 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
11. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 15., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
12. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
13. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
14. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni 16. 6. 2021 s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS.
15. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS. Rok za sporočanje je 21. 6. 2021 do 10:00. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 11. členom teh pravil.
16. Zadnji rok za reklamacije ali kakšne druge zahtevke glede rezultatov nagradne igre je 30.6.2021.
17. Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
18. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
19. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre.
19.1. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
19.2. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
19.3. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
19.4. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
19.5. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
19.6. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
16.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
19.7. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
19.8. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
19.9. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Prispelo je 2.467 SMS, od tega jih je 12 vsebovalo napačen odgovor, 30 pa je bilo takih, ki so vsebovali številko že registriranega računa. V žrebanje je bilo uvrščenih 2.425 veljavnih SMS.
Do roka za sporočanje osebnih podatkov dva nagrajenca nista sporočila svojih osebnih podatkov, zato sta bila, skladno s pravili, izbrana nova nagrajenca.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 30 nagrajencev

Nagrada: žar George Foreman
1.AlesProsencMirna
2.AnaKastelicŠentvid pri Stični
3.AnaTrevenHotedršica
4.AnicaJeričNovo mesto
5.BorisJančigajMengeš
6.CristinaCasermanBorovnica
7.DejanKolarLjubljana
8.DraganVardićŽirovnica
9.DragoUlcnikPodsreda
10.HelenaGolobičNovo mesto
11.Irena PovalejLjubljana
12.JanaZelenkinaAjdovščina
13.Jernej OsolnikStraža
14.JernejaFekonjaGrahovo
15.JulijanaGospodaričMaribor
16.KarmenKoradaLjubljana
17.LilijanaKnezRadeče
18.LiljanaBrezovarStraža
19.LiljanaJančigajMengeš
20.ManjaHafner VerbičLjubljana
21.MarjetaBeganMaribor
22.MarkoMršnikČrni Kal
23.MarkoŠešekRob
24.RokSmukGrosuplje
25.SonjaErlačMarkovci
26.ŠpelaJančigajMengeš
27.ŠtefkaPercŽalec
28.SuzanaProsencMirna
29.TejaRotLjubljana
30.ZofkaVeberIvanjkovci
na vrh


 
Nazaj