Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si


V Pentagrami, d. o. o., podpiramo s svojimi storitvami trženjske akcije naročnikov.

Tako sodelujemo pri pozicioniranju in utrjevanju blagovnih znamk, komuniciramo s ciljnimi skupinami v podporo korporativnemu ugledu, prispevamo k pospeševanju prodaje. Ker smo končni člen verige strateških dejavnosti, zaznavamo vedenje porabnikov in prenašamo njihova sporočila naročnikom, da ti lahko po realnih podatkih ugotavljajo uspešnost komunikacije in načrtujejo nadaljnje trženjske akcije.

Projekte vodimo na podlagi izkušenj, s stalnim poglabljanjem znanja in z uvajanjem novih tehnoloških, zlasti informacijskih pridobitev. Pri tem se opiramo na usposobljene in motivirane promotorje, na natančno načrtovanje aktivnosti in logistike.

Ker vsak projekt zaključimo z ovrednotenjem in s poročilom naročniku, se sproti soočamo z oceno lastnih aktivnosti. Zato storitve od naročila do naročila, v skladu z načeli spiralne dinamike, izpopolnjujemo in izboljšujemo - to pa velja tako za čas kot kakovost izvedbe.