Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
MERCATOR/RB HIGIENA
Nagradna igra poteka od 1. 7. – 31. 7. 2021 v vseh trgovinah MERCATOR.
Trajanje: 1. 7. 2021 - 31. 7. 2021
Pravila
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra MERCATOR/RB HIGIENA poteka od 1. 7. – 31. 7. 2021 v vseh trgovinah MERCATOR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete z enkratnim nakupom izbranih izdelkov Finish, Cillit Bang ali Lysol v skupni vrednosti najmanj 15 € tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31 7. 2021 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RB in številko računa (RBxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Napišite in pošljete dopis, v katerem navedete vsaj 10 funkcij tablet Finish Quantum Utimate, svoj naslov in mobilno telefonsko številko, na katero boste lahko prejeli SMS v primeru, da boste izžrebani.
2.3. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 31. 7. 2021 do 23:59 registrirate račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.4. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal.
2.5. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Napišite dopis iz točke 2.2. in ga najkasneje do 31. 7. 2021 pošljite na naslov organizatorja nagradne igre PENTAGRAMA d.o.o., RB, pp 2951, 1001 Ljubljana.
3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 3 x električno kolo GIANT
3.2. 3 x električni skiro Mi Electric Scooter PRO 2
3.3. 94 x darilni komplet izdelkov FINISH, Cilit Bang in Lysol
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsaki frankirani ovojnici lahko pošljete le po en dopis. Prav tako je potrebno v vsakem poslanem SMS navesti novo številko računa.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja. Dopisi morajo biti pravilno .frankirani.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 5. 8. 2021 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali je bila navedena v dopisu po zaključku žrebanja 5. 8. 2021.
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS. Rok za sporočanje je 8 8. 2021 do 10:00. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 8. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.pentagrama.si.
14. Premalo frankiranih in nefrankiranih pošiljk ne sprejemamo.
Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
15. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
15.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
15.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
15.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
15.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
15.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
15.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
15.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
15.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
15.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
15.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
15.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.

na vrh


 
Nazaj