Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
COLGATE v MERCATORJU
Nagradna igra COLGATE- PALMOLIVE poteka od 8. 7. – 4. 8. 2021 v vseh trgovinah MERCATOR.
Trajanje: 8. 7. 2021 - 4. 8. 2021
Pravila
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra COLGATE- PALMOLIVE poteka od 8. 7. – 4. 8. 2021 v vseh trgovinah MERCATOR.
2. Organizator nagradne igre in izvajalec registracije SMS sporočil je PENTAGRAMA d.o.o., matična št 5356121, davčna št. SI40331903 (v nadaljevanju imenovan »organizator«).
3. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na dva načina:
3.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite katerikoli izdelek COLGATE-PALMOLIVE in na številko 068 675 844 najkasneje do 4. 8. 2021 do 24:00 pošljete SMS s ključno besedo COL in številko računa (COL xxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
3.2. Vsak račun bo upoštevan le enkrat. Računi, poslani večkrat, bodo izločeni iz žrebanja.
4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. V nagradni igri lahko sodelujete tudi tako, da odgovorite na nagradno vprašanje.
5. Nagradno vprašanje:
Katera izmed zobnih krem Colgate nudi 12-urno zaščito celotne ustne votline?
a) Zobna krema Colgate Max White Expert Original 75ml
b) Zobna krema Colgate Max White Charcoal 75m
c) Zobna krema Colgate Total Original 100ml
6. Na številko 068 675 844 najkasneje do 4. 8. 2021 do 24:00 pošljete SMS z odgovorom na nagradno vprašanje (COL črka odgovora). V koledarskem dnevu je možno poslati največ en SMS. Vsi ostali SMS poslani v istem dnevu bodo izločeni iz žrebanja.
7. Nagradni sklad vsebuje:
7.1. 40x mešalnik Russel Hobbs
8. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS morate navesti novo številko računa, če sodelujete z nakupom.
9. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
10. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.
11. Žrebanje bo 6. 8. 2021 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
12. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 15., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
13. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
14. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
15. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS 6. 8. 2021.
16. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri. Rok za sporočanje je 9. 8. 2021 do 10:00. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 11. členom teh pravil.
17. Zadnji rok za reklamacije ali kakšne druge zahtevke glede rezultatov nagradne igre je 20.8.2021.
18. Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
19. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
20. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre.
20.1. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
20.2. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
20.3. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
20.4. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
20.5. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
20.6. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
16.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
20.7. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
20.8. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
20.9. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Nazaj