Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FINISH V MERCATORJU
Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 30. 6. – 31. 7. 2022 v vseh trgovinah MERCATOR.
Trajanje: 30. 6. 2022 - 31. 7. 2022
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
PRAVILA NAGRADNE IGRE RECKITT BENCKISER

1. Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 30. 6. – 31. 7. 2022 v vseh trgovinah MERCATOR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite vsaj ene tablete ali gela FINISH in na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 7. 2022 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RBM in številko računa (RBMxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Ali na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 31. 7. 2022 do 23:59 registrirajte račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.3. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS oziroma po spletu registriral račun z določeno številko.
2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Napišite dopis, v katerem navedete vsaj 10 funkcij tablet Finish Quantum Utimate, svoj naslov in mobilno telefonsko številko, na katero boste lahko prejeli SMS v primeru, da boste izžrebani.).
2.5. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Napišite dopis iz točke 2.2. in ga najkasneje do 31. 7. 2022 pošljite na naslov organizatorja nagradne igre PENTAGRAMA d.o.o., RBM, pp 2951, 1001 Ljubljana.
2.6. Sodelovanje z dopisom je možno le enkrat v koledarskem dnevu, kar dokazuje poštni žig na pošiljki. Vsi dodatni odgovori v žrebanju ne bodo upoštevani.
3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 7 x pomivalni stroj Bosch
3.2. 4 x akumulatorski sesalnik Bosch
3.3. 50 x nagradni paket Finish
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS ali spletni registraciji je potrebno navesti novo številko račun.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 041 703 998 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 5. 8. 2022 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali po pošti na naslov naveden na izžrebani nagradni kartici najkasneje do 5. 8. 2022 .
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS ali registrirali račun preko spleta. Rok za sporočanje je 8. 8. 2022. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 9. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.finishnagradnaigra.si in www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
14. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
14.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
14.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
14.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
14.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
14.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
14.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
14.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
14.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
14.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
14.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
14.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Registriranih je bilo 1.909 računov, prispelo je tudi 4.218 dopisov. Šest registracij je bilo neveljavnih zaradi dvakrat registriranih računov.
Prispelo je 4.218 dopisov, od tega jih je bilo 20 zavrnjenih, ker niso bili frankirani.
V žrebanje je bilo uvrščenih 6.11 veljavnih dopisov in registracij.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 61 nagrajencev

Nagrada: akumulatorski sesalnik Bosch
1.Anton Peternelj
2.Ksenija Strašek
3.Lidija Kaube
4.Tadeja Simcic

Nagrada: nagradni paket Finish
5.Ajda Oven Brecelj
6.Aleša Frangeš
7.Alojzija Rebec
8.Anica Kunčnik
9.Anita Kožar
10.Anita Rak
11.Antonija Kovač
12.Barbara Trtnik
13.Bojan Škilan
14.Bojana Dvoržak
15.Bojana Košnik Čuk
16.Damijan Kovač
17.Danilo Brecelj
18.Dean Čeperković
19.Erika Ješelnik
20.Erika Kovač
21.Genovefa Ulaga
22.Irena Hafner
23.Irena Lenarčič
24.Ivan Šrekl
25.Jože Oven
26.Judita Bartolovič
27.Katarina Verbič
28.Lidija Jurman
29.Lidija Ploj
30.Luka Snoj
31.Maja Arnež Bašar
32.Maja Kricej
33.Manuela Barber
34.Marija Sotlar
35.Mariza Rudolf
36.Marjan Čuk
37.Marjana Mrvar
38.Matevž Brecelj Oven
39.Miha Herman
40.Miloš Turnšek
41.Monika Jarc Greifoner
42.Nada Erjavec
43.Nada Kunstek
44.Neža Cussigh
45.Nina Turk
46.Olga Oven
47.Petra Radoja
48.Rok Jakič
49.Rossana Smolnikar
50.Stanca Šešek
51.Tatjana Babić
52.Vladimira Firm
53.Zdenka Gantar
54.Zdravko Kraner

Nagrada: pomivalni stroj Bosch
55.Aleksandra Kos Kirbus
56.Janja Albinini
57.Nena Arko
58.Peter Globočnik
59.Petra Puhan
60.Tatjana Medved
61.Vida Kumer
na vrh


 
Nazaj