Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FINISH V SPARU
1. Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 1. 9. – 4. 10. 2022 v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.
Trajanje: 1. 9. 2022 - 4. 10. 2022
Pravila | Rezultati | Obvestila
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 1. 9. – 4. 10. 2022 v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite izdelke FINISH v skupin vrednosti najmanj 15 € in na številko 068 675 844 najkasneje do 4. 10. 2022 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RBS in številko računa (RBSxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Ali na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 4. 10. 2022 do 23:59 registrirajte račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.3. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS oziroma po spletu registriral račun z določeno številko.
2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Napišite dopis, v katerem navedete vsaj 10 funkcij tablet Finish Quantum Utimate, svoj naslov in mobilno telefonsko številko, na katero boste lahko prejeli SMS v primeru, da boste izžrebani.).
2.5. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Napišite dopis iz točke 2.2. in ga najkasneje do 4. 10. 2022 pošljite na naslov organizatorja nagradne igre PENTAGRAMA d.o.o., RBS, pp 2951, 1001 Ljubljana.
2.6. Sodelovanje z dopisom je možno le enkrat v koledarskem dnevu. Vsi dodatni odgovori v žrebanju ne bodo upoštevani.
3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 3 x pomivalni stroj Bosch
3.2. 3 x kuhinjski robot Bosch
3.3. 20 x nagradni paket Finish
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS ali spletni registraciji je potrebno navesti novo številko račun.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 041 703 998 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 10. 10. 2022 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali v dopisu na dan žrebanja, 10. 10. 2022 .
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS ali registrirali račun preko spleta. Rok za sporočanje je 13. 10. 2022. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 9. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
14. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
14.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
14.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
14.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
14.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
14.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
14.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
14.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
14.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
14.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
14.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
14.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Elektronsko žrebanje je bilo opravljeno 10. 10 .2022 v prisotnosti komisije, ki sto jo sestavljala:

Bojana Košnik Čuk,
Miro Peternelj

Registriranih je bilo 2.009 računov, prispelo je tudi 4.619 dopisov. Dve registraciji sta bili neveljavni zaradi dvakrat registriranih računov.
Prispelo je 4.619 dopisov, od tega jih je bilo 56 zavrnjenih, ker niso bili poslani skladno s Pravili.
V žrebanje je bilo uvrščenih 6.570 veljavnih dopisov in registracij.

na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 26 nagrajencev

Nagrada: kuhinjski robot Bosch
1.Eva Pustinek
2.Irena Hafner
3.Vladimira Firm

Nagrada: nagradni paket Finish
4.Aleks Mohar Tessari
5.Anita Rak
6.Boris Koci
7.Boštjan Dolžan
8.Boštjan Podgrajšek
9.Cristina dos Santos
10.Davorin Gašpar
11.Jerneja Filipič
12.Jozef Babnik
13.Klavdija Began
14.Ljubica Hrovat Morosini
15.Majda Borovnik
16.Marija Kutin
17.Milan Jerič
18.Nina Buzeti
19.Sabina Grobnik
20.Slavica Jereb
21.Suzana Pustinek
22.Valerija Simončič Plantan
23.Vesna Herga

Nagrada: pomivalni stroj Bosch
24.Amina Križevac
25.Jelka Zupančič
26.Nino Voršič
na vrh


 
Obvestila:
Nagradni paketi bodo odposlani v tednu od 17. 10 . do 21. 10. 2022.
Aparati Bosch bodo predvidoma dobavljeni v prvi polovici novembra.
na vrh


 
Nazaj