Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FINISH V dm
Nagradna igra FINISH poteka od 22. 11. – 9. 1. 2023 v vseh trgovinah dm.
Trajanje: 22. 11. 2022 - 9. 1. 2023
Pravila | Rezultati | Obvestila
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra FINISH poteka od 22. 11. – 9. 1. 2023 v vseh trgovinah DM.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite katerikoli proizvod FINISH v vrednosti najmanj 15,00 € in na številko 068 675 844 najkasneje do 9. 1. 2023 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RBD in številko računa (RBDxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 9. 1. 2023 do 23:59 registrirajte račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.3. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS oziroma po spletu registriral račun z določeno številko.
2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko tudi tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 9. 1. 2023 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo in črko odgovora (RBD x).
2.5. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 9. 1. 2023 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in izberete pravilni odgovor.
Nagradno vprašanje:
Kako lahko prihranimo vodo pri pomivanju posode:
a. z ročnim pomivanjem posode
b. s strojnim pomivanjem posode brez predhodnega splakovanja

3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 2 x pomivalni stroj Bosch
3.2. 2 x sesalnik BOSCH
3.3. 30 x nagradni paket Finish
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS ali spletni registraciji je potrebno navesti novo številko račun.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 041 703 998 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 11. 1. 2023 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali po pošti na naslov naveden na izžrebani nagradni kartici najkasneje do 11. 1. 2023 .
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS ali registrirali račun preko spleta. Rok za sporočanje je 16. 1. 2023. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 9. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.finishnagradnaigra.si in www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
14. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
14.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
14.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
14.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
14.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
14.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
14.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
14.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
14.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
14.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
14.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
14.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Registriranih je bilo 36 računov, prispelo je tudi 10.363 SMS in spletnih registracij z odgovori, od tega je bilo 71 odgovorov napačnih.
V žrebanje je bilo uvrščenih 10.325 veljavnih registracij.
Do roka ena/ eden od nagrajencev ni sporočil svojih podatkov, zato je bila, skladno s pravili, izbrana nadomestna nagrajenka.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 34 nagrajencev

Nagrada: nagradni paket Finish
1.Ales Prosenc
2.Ana Kastelic
3.Andreja Krevs
4.Andreja Mrevlje
5.Anita Kastelic
6.Barbara Drenik
7.Daniel Vrbanić
8.Ema kastelic
9.Iztok Drenik
10.Jerneja Fekonja
11.Jure Kastelic
12.Klemen Drenik
13.Klemen Otoničar
14.Kristjan Zupancic
15.Manja Hafner Verbič
16.Marjeta Zupancic
17.Martin Krevs
18.Mihael Sitar
19.Mija Otoničar
20.Nika Mravlje
21.Nina Zupancic
22.Robi Mravlje
23.Sanja Fekonja
24.Simon Drenik
25.Sofija Kastelic
26.Suzana prosenc
27.Tina Bunič
28.Verena Otonicar
29.Vojko Otonicar
30.Žan Erik Elbert

Nagrada: pomivalni stroj Bosch
31.Benjamin Krševan
32.Katja Kobal

Nagrada: sesalnik Bosch
33.Franc Obid
34.Tomaž Vrhovšek
na vrh


 
Obvestila:
Nagradni paketi bodo odposlani v tretjem tedni januarja.
Aparate Bosch bo dostavil proizvajalec, kar običajno traja do mesec in pol od objave končnih rezultatov.
na vrh


 
Nazaj