Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
FINISH V MERCATORJU_2
Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 3. 5. - 31. 5. 2023 v vseh trgovinah MERCATOR.
Trajanje: 3. 5. 2023 - 31. 5. 2023
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
1. Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 3. 5. - 31. 5. 2023 v vseh trgovinah MERCATOR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete z enkratnim nakupom izdelkov FINISH v skupni vrednosti vsaj 15 EUR in sicer tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 5. 2023 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RBM in številko računa (RBMxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Ali na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 31. 5. 2023 do 23:59 registrirajte račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.3. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS oziroma po spletu registriral račun z določeno številko.
2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.
2.5. Sodelujete lahko tudi tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 31. 5. 2023 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo in črko odgovora (RBM x). Z odgovorom na nagradno vprašanje v nagradni igri lahko sodelujete le enkrat v koledarskem dnevu.
2.6. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 31. 5. 2023 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in izberete pravilni odgovor. ). Z odgovorom na nagradno vprašanje v nagradni igri lahko sodelujete le enkrat v koledarskem dnevu.
3. Nagradno vprašanje se glasi:
Kateri Finish izdelek za stojno pomivanje posode odstranjuje vse vrste ostankov hane s pomočjo »ACTIVELIFT« tehnologije?
a. Finish Quantum All in 1 tablete za strojno pomivanje posode
b. Finish Power All in 1 tablete za strojno pomivanje posode
c. Finish Ultimate Plus All in 1 kapsule za strojno pomivanje posode
d. Finish Ultimate All in 1 kapsule za strojno pomivanje posode
4. Nagradni sklad vsebuje:
4.1. 4 x pomivalni stroj Bosch
4.2. 7 x akumulatorski sesalnik Bosch
4.3. 4 x kuhinjski robot Bosch
4.4. 50 x nagradni paket Finish
5. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. V vsakem poslanem SMS ali spletni registraciji je potrebno navesti novo številko račun.
6. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
7. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 041 703 998 vsak delavnik od 09h - 14h.
8. Žrebanje bo 2. 6. 2023 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
9. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 12., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
10. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
11. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
12. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS najkasneje do 2. 6. 2023 .
13. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS ali registrirali račun preko spleta. Rok za sporočanje je 5. 6. 2023. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 9. členom teh pravil.
14. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.finishnagradnaigra.si in www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
15. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
15.1. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
15.2. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
15.3. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
15.4. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
15.5. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
15.6. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
15.7. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
15.8. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
15.9. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
15.10. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
15.11. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Elektronsko žrebanje je bilo opravljeno 2. 6 .2023 v prisotnosti komisije, ki sto jo sestavljala:

Bojana Košnik Čuk,
Miro Peternelj

Registriranih je bilo 123 računov, prispelo je tudi 4.500 SMS in spletnih registracij z odgovori, od tega je bilo 886 odgovorov napačnih. Pravilen je odgovor D.
V žrebanje je bilo uvrščenih 3.725 veljavnih registracij.

Izžrebana je bila ena nadomestna nagrajenka, ker se prvotni nagrajenec ni javil v roku.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 65 nagrajencev

Nagrada: kuhinjski robot Bosch
1.Anja Babič
2.Barbara Ban
3.Klemen Koblar
4.Vedrana Furlanič

Nagrada: nagradni paket Finish
5.Alma Oblak
6.Alojz Kuncic
7.Ana Vigec Skulj
8.Ana Vodopivec Tušar
9.Andreja Rupar
10.Anita Rak
11.Anja Preložnik
12.Antonija Kovač
13.Boštjan Podgrajšek
14.Danica Magjar
15.Darij Barrile
16.Darinka Cafnik
17.Darjo Luis
18.Elvira Platise
19.Erika Kovač
20.Eva Knific
21.Evelin Tušek
22.Franc Kovač
23.Irena Hafner
24.Janko Hrašar
25.Josipa Strmečki
26.Jožica Sotenšek
27.Jožica Vetrih
28.Julijana Gospodarič
29.Karmen Greifoner
30.Kristian Hedžet
31.Lidija Eberl
32.Lidija Huber
33.Lilijana Knez
34.Manja Hafner Verbič
35.Marija Čarman
36.Marija Malensek
37.Marjan Bračun
38.Matej Strucl Rojko
39.Nika Horvat
40.Olga Oven
41.Petra Beg
42.Petra Puhan
43.Radovan Stanišič
44.Renata Osolnik
45.Rossana Smolnikar
46.Špela Zamrnik
47.Stanko Jerman
48.Suzana Prosenc
49.Tadeja Simcic
50.Terezija Zorko
51.Valerija Jakolič
52.Vladka Firm
53.Žaneta Jerkič
54.Zdenka Kozamernik

Nagrada: pomivalni stroj Bosch
55.Antonija Zakšek
56.Boža Bizjak
57.Renata Brkopec
58.Rok Verbič

Nagrada: sesalnik Bosch
59.Benjamin Kokol
60.Bojan Škilan
61.Dagmar Szilagyi
62.Dean Čeperković
63.Irena Debevec
64.Neža Cussigh
65.Špela Fotivec
na vrh


 
Nazaj