Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
Sedež podjetja:
PENTAGRAMA d. o. o.
Tomačevska cesta 46
SI-1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV:

SI40331903

Davčna številka:

40331903

Matična številka:

5356121 000

Transakcijski račun:
IBAN: SI56 6100 0000 8697 367, DELAVSKA HRANILNICA

SWIFT code:HDELSI22

Poštni naslov:

PENTAGRAMA d. o. o.
p. p. 2951
SI-1001 LJUBLJANA

Telefon:
+386 1 256 15 31

Faks:

+386 1 256 15 33

Elektronska pošta:
Podatki o vpisu v sodni register:
Okrožno sodišče v Ljubljani,
Srg 2004/00589, številka vložka 1/25902/00

Šifra dejavnosti:
70.220