Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
Simbolika

Našo novo celostno grafično podobo zaznamuje spirala. Tako kot pentagram, s katerim jo povezuje pozitivna simbolika zaščite, ima bogato pomensko zgodovino. Različno starim civilizacijam z vseh koncev sveta je spirala znanilka razvoja, ki teče iz enega izhodišča in ostaja z njim povezan, ne glede na to, kako se oddaljuje od začetka.

Današnji svet tehnologije in virtualnega razume spiralo kot počelo spiralne dinamike, ki se je uveljavila v informacijski tehnologiji in strojnem načrtovanju, reševanju problemov, izobraževanju, pa tudi v trženju.

Kot tržniki pod črto, za katere je značilno drugačno zrenje na stvarnost, jo gledamo iz svojega zornega kota, od zunaj. Tako kot se spirala oži, ko se približuje središču, z izurjenostjo, znanjem in izkušnjami skrajšujemo čase ciklov in se vedno hitreje približujemo cilju, ki smo si ga postavili skupaj z naročnikom.